Kantaşı F1

KANTAŞI F1

* Orta erkenci bir çeşit olup, dikim sonrası 85 günde hasada gelir.

* Şekil oval-yuvarlak arasıdır ve sap uzunluğunun meyve içindeki uzantısı kısadır.

* Orta geniş bitki yapısı ile sık dikime uygun bir çeşit olduğundan sık dikimde şekil söbüleşme temayülü gösterir.

* Renk parlak koyu kırmızı ve ortalama ağırlığı 1,5-2,0 kg. civarındadır.

* Homojen bir gelişme gösterir, kuvvetli bitki yapısı ile soğuk şartlara dayanıklıdır ve tarlada uzun süre bekletilebilir.

* Geniş adaptasyon kabiliyetine sahip olmakla birlikte hastalıklara toleranslıdır.

* Turşuluk ve sofralık olarak kullanılabilir.