Vision F1

* Yaprak parlak koyu yeşil renkli, yaprak ucu sivri ve yaprak ayası düzdür.

* Kuvvetli kök yapısı ile güçlü bir bitki yapısına sahip olup dik büyüme gösterir.

* Sahip olduğu etli yaprak kalınlığı, kalın yaprak ayası ile kırılmaya olan mukavemeti

   ve iri bitki habitusu ile oldukça yüksek hasat tonajı sağlar.

* Soğuğa olan mukavemeti, tarlada bekleme kabiliyetinin yüksek olması, özellikle hasat

   sonrası raf ömrünün uzun olması ve nakliyeye dayanıklılığı çeşidin önemli özelliklerindendir.

* Geniş adaptasyon kabiliyetine sahip olup sıcağa olan toleransı ve yavaş büyümesi ile birlikte

   özellikle soğuktan sıcağa geçişte yavaş boylanma göstermesi ile dikkat çekici olmuştur. Bu yüzden,

   özellikle Kış ekimlerine uygun olmakla beraber yavaş boylanma göstermesi nedeniyle Sonbahar

   ekimlerine de uygundur.